Դրամաշնորհային հայտ

Նպատակը Երիտասարդների մոտ ամրապնդել ազգային մտածողությունը և ամրակայել ազգային արժեհամակարգը: Ցույց տալ, որ հայկական ազգային-ավանդական ընտանիքի և ընտանեկան համակարգի պահպանումը անհրաժեշտ է:   Առաջարկներ  Մեր օրերին գնալով ավելի շատ են տարածվում տարբեր շարժումներ (արմատական ֆեմինիզմը, չայլդֆրին և այլն), որոնք արդեն գրավել են Եվրոպան և Միացյալ նահանգները։ Մեր նախագծի նպատակն է երիտասարդության համար առավելագույնս մատչելի և հետաքրքիր տարածել... Continue Reading →

Գործնական աշխատանք

241. Ընդգծված բառերը, բառակապակցություններն ու արտահայտությունները փոխարինի՛ր իմաստով մոտ (հոմանիշ) բառերով, բառակապցություններով ու արտահայտություններով։ Մեր ժամանակից առաջ, 219 թվականին կարթագենցի զորավար Հանիբալը հարձակվեց իսպանական Սագունտ քաղաքի վրա։ Իջնելն ավելի դժվար էր, քան մագլցելը։ Լոնդոնում կար մի ակումբ, որի անդամներն ապրում են հին տներում ու դղյակներում և չէին կիրառում այն, ինչ հայտնագործվել է 1500 թվականից հետո։... Continue Reading →

Классная работа

Делать из мухи слона Раздувать из чего то незначительного, что то важное и сложное. Подлить масла в огонь Правоцировать, угнитать ситуацию Без царя в голове Глупый Заячья душа Трусость В пух и прах Разбить, разгромить, проиграться полностью, до основания Дело в шляпе Всё будет в порядке, дело почти сделано, дело удается Краеугольный камень основа, важнейшая... Continue Reading →

Գործնական աշխատանք

Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը. ա/ ակնբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք, առընթեր, գահընկեց, գիրկընդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թրըխկ, լուսնկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց, մակընթացություն, գահընկեց, դանդաղընթաց: բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկընտրանք, թըխկ, խոչընդոտ, կորնթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթընդմերթ, չընկճվել, չրխկոց, վերընձյուղվել, մթնկա, վայրընթաց, դյուրընկալ: գ/ ակնթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց, ինքնըստինքյան, համընկնել, ձկնկիթ, մեջընդմեջ, մթնկա, մթնշաղ, նախընտրել,... Continue Reading →

Домашняя работа

1.1.   Рассказчик возвращался домой с прогулки. Да Нет 1.2.   Вдруг его собака заметила птенца. Да. Нет 1.3.   Воробей упал из гнезда и сидел неподвижно. Да. Нет. 2.1.   Почему у молодого воробья на голове был пух, а не перья, а вокруг клюва – желтизна? Это была такая разновидность воробья. Он был ещё птенцом. Он был болен. 2.2.   Почему выпавший из гнезда... Continue Reading →

Գործնական աշխատանք

1։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերն կազմված միայն բաց վանկերից։ 6. ժողովածու, օդաչու, քահանա, հավաքատեղի 2։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերում գաղտնավանկ ունեցող բառ կա։ 2։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերում գաղտնավանկ ունեցող բառ կա։ 9. անտառաշերտ, կալվածատեր, ջրահեռացում, շաքարեղեգ 10. պարարտանյութ, թխվածքաբլիթ, հողապատնեշ, նախշազարդ

Powered by WordPress.com.

Up ↑